miércoles, 16 de febrero de 2011

Reunión Acción do Goberno a favor AUTONOMOS

Onte participei nunha reunión para facer balance da xestión do Goberno socialista en favor dos Autónomos. Estes traballadores obtiveron por lei o Estatuto do Autónomo no 2007.A partir de ahí múltiples logros como a indemnización por Cese Actividade,a prestación da incapacidade temporal,cobertura de accidente ou enfermidade profesional,protección caso maternidade/paternidade/adopción, axuda e bonificacións contratación traballador,aplazamento cuotas S.Social,devolución mensual Iva,recuperación Iva facturas sen cobrar,eliminación obligatoriedade cuota Camaras.
No caso dos Traballadores Autonomos economicamente dependentes (traballadores pero con contrato como autónomos) recollense dereitos como ter contrato rexistrado,período de vacacions,horario laboral...
Ningún goberno tén conquerido tanto para os Autónomos. Algo pouco recoñocido.Por elo facemos unha campaña de difusión destes logros pola provincia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario