lunes, 26 de abril de 2010

SENADO:ACTIVIDADE SEMANAL

Esta semán obrígame a unha longa presencia no Senado.
O luns facemos unha Xornada sobre a Presidencia española da UE.
O martes comenza un Pleno.Na sesión de control volve o Presidente,cumplindo o seu compromiso de presencia no Senado.Na web pódese seguir en directo a sesión.
O mercores continuamos o pleno.
Falarase da revisión do PEIT.De ferrocarril.De protección ó consumidor.Do tribunal Constitucional.De saúde.De educación.Da Conta xeral do estado.Sen dúbida chamará a atención a tramitación da regulación do uso no senado das linguas oficiales nas diferentes Comunidades.O galego estará no Senado...pero cunha incorporación progresiva e razonable.
Tamén xoves asistirei á Comisión de Vivenda.

martes, 20 de abril de 2010

COMISION MEDIO AMBIENTE(2)

A outra moción era do BNG sobre axudas polos danos dos temporais na comarca da Limia e a limpeza de canales das fincas.
Intervimos 3 ourensáns(senador Bouza,senadora Leyte,i eu).
O Goberno do Estado acudiu de forma áxil e eficaz cando os temporais.
Aproveitando unha Lei para cubrir os danos orixinados polos incendios e outras catástrofes,ampliou o obxeto a novas catástrofes e concretáronse os concellos.O 19 de marzo publicouse o Decreto e unhas semans despois unha Orde para incluir concellos que quedaran fora .
As axudas son para arranxo de infraestructuras, daños nas instalacions e explotacions de todo tipo,medidas fiscais,líña de creto preferenciais,restauración do medio ambiente,indemnización por danos agrícolas,nas vivendas etc..
O Goberno (que é o que menos obrigas competenciais tiña) acudíu ó momento.
A Xunta nin fixo relación de afectados,nin valorou os danos nas materia da sua competencia (canales,pistas concentración,vias publicas,augas,medio ambiente...).
A Deputación (que é a institución que tén a obriga de socorrer ós concellos e garantir os servicios municipais onde os concellos non poden) incumple unha vez máis a súa función.Nin está nin se espera.
A xente acude a quén está disposta a axudar.
Bueno...Finalmente chegamos a un acordo común. Sacamos o que o goberno xa tén acometido. Propuxemos novas actuación que complementen o resposta dada polo Goberno( actuacions nos cauces fluviais ).
Agardo que a Xunta ,Deputación e Concellos, cada un na súa medida,actúen inda que cheguen tarde...
Como dixen no peche da intervención "esto también lo arreglamos entre todos.".

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE...(1)

Rematamos a Comisión de Medio Ambiente,Agricultura etc.
Hoxe levei o posicionamento de dúas Mocións con sorte diversa.
Na primeira o PP propoñía parar a rexeneración da praia de Corcubión para novos estudos ambientais. unha manobra para parar unha actuación que pode beneficiar ó alcalde socialista.A obra de 1 millón de euros,foi dialogada na fase de proxecto,tivo o estudo ambiental con exposición pública.Conta co apoio da xunta,alcalde,e sectores económicos e sociais.A praia tén clasificación C para marisqueo e polo tanto non se pode comercializar.Precisamente a actuación cambia o soporte onde se pranta as especies,faranse resembras...
En correspondencia co posicionamento no concello, o bng apoiou a moción.

viernes, 16 de abril de 2010

CURSOS SEMÁN

Nesta semán a Escola do PSdeG desenrola varios Cursos.
Na provincia de Ourense o de Política Municipal para cargos da provincia.Mar Barcón estará no peche.
Na provincia da Coruña tamén se realiza outro curso de Política Municipal.Será en Ferrol.A cidade do primeiro concelleiro socialista Francisco Fernández que lle da nome a Escola.Pechará este curso o alcalde Vicente Irisarri.
En Santiago,un grupo de cargos da provincia de Ourense realiza o Curso de Comunicación Política que dirixen Raquel e María Xosé.De camiño a Ferrol espero saúdalos.

lunes, 12 de abril de 2010

RENTRÉE

Levo varias semáns ausente deste espazo.Disculpas ós que me siguen.
Neste tempo perdín un tío especial,"meu tío Pepe". Foi o último xastre de Francelos...
Nestes días tamén cumplín un ano máis.

Polo medio moitas outras cousas:

-O tránsfuga traidor .A última adquisición da famiglia Baltar.

-A posta no escaparate das redes de CORRUPCIÓN do PP que abarcan a todo o Estado. Dende Galicia (o secretario de organización de Galicia con Fraga),ata os gobernos de Castela León,Madrid,País Valenciá,Balears...Unha rede organizada a conciencia, co control do que xestionaba as Finanzas do PP de España nos últimos 20 ANOS.

En fin pouco a pouco retomaremos estes e outros temas que me parece oportuno comentar.