viernes, 19 de abril de 2013

Proximas Preguntas Senado (2)

Dia 25, tamén pola mañán, na Comision de Industria:
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomisiones/sesionescomision/proximasesion/index.html?id=S011002&idConv=1&idSes=22&legis=10

Preguntas:

-Augas Termales:
 • Pregunta sobre las medidas que adoptará el Gobierno para actualizar la normativa de minas relacionada con una adecuada legislación que regule las aguas termales y su aprovechamiento para crear desarrollo.(681/000553)Autor: FIDALGO AREDA, MIGUEL (GPS)
 • -Paradores:
 • Pregunta sobre los Paradores de la Comunidad Autónoma de Galicia con previsión de cierre, con indicación del número de trabajadores afectados y del número de pernoctaciones en los mismos y del volumen de negocio de cada uno desde el año 2011.(681/000634)Autor: FIDALGO AREDA, MIGUEL (GPS)

 • Pregunta sobre las razones y datos concretos que justifican la decisión del Gobierno de cerrar los Paradores de Monterrei (Ourense) y Ferrol (A Coruña), así como el cierre parcial del de San Estevo, en Ribas de Sil (Lugo).(681/000513)Autor: FIDALGO AREDA, MIGUEL (GPS)
 • PROXIMAS PREGUNTAS SENADO

  O 25 abril formulo diversas Preguntas Senado.Podese seguir www.senado.es.
  Na Comisión de Fomento http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomisiones/sesionescomision/proximasesion/index.html?id=S011009&idConv=1&idSes=16&legis=10

 • Pregunta sobre las actuaciones llevadas a cabo y previstas para el inicio de las obras del tramo de la autovía A-76 comprendido entre Ourense y Ponferrada (León).(681/000554)Autor: FIDALGO AREDA, MIGUEL (GPS)

 • Pregunta sobre las previsiones de continuar con las actuaciones, iniciadas por el Gobierno anterior, de mejora del pavimento de la autovía A-52 en la provincia de Ourense.(681/000532)Autor: FIDALGO AREDA, MIGUEL (GPS)
 • viernes, 29 de marzo de 2013

  Nota réplica ataques Baltar Jr


  MIGUEL FIDALGO REPLICA A BALTAR

   
  Afirma que é o colmo do cinismo e un desprezo os cidadáns que Baltar fale de enchufismo ,quén é o que é por ser fillo de quén é,grazas a unha rede de enchufismo

  Fidalgo dí que Baltar adícase a inxuriar porque é incompetente para explicar o que fai na deputación e as decisións dos Gobernos do PP que están machacando ós cidadáns e á provincia,e desmíntelle as tres inxurias que lanzou

   
  O senador socialista Miguel Fidalgo non entende que o presidente da Deputación de Ourense se dedique tódalas semana a difundir inxurias sobre a súa persoa,en lugar de dedicarse a explicar as accións do Goberno do  PP no Estado e na Xunta, que están machacando a nosa provincia.

  “Baltar é o máximo responsable na provincia, de que a Alta Velocidade teña xa quince meses de retraso  e vaia ser mínimo de tres anos, de que se queira facer pasar polo centro da cidade de Ourense por intereses inexplicados,de que non se teña acordado a Estación Intermodal. Baltar é o máximo responsable de que nos quiten os trens que quedan,que nos pechen Estacións.É responsable da privatización das Autovías ,que non se inicie a A 76 nin se mellore a N120 con Valdeorras, de que se pare a Autovía a Lugo e non se faga a Variante Norte. Baltar é o responsable de que os Regadíos da Limia se paren, de que se pechen Paradores.

  Baltar como máximo responsable do PP é responsable de que se time os que tiñan os aforros en Preferentes e se lles queira aplicar unha Quita cambiándolle o diñeiro por Estampiñas”.

   Miguel Fidalgo cree que“Baltar debería adicar o seu tempo a evitar que o mundo rural e os que viven nel sexan os que sofren os recortes máis severos dos Gobernos do PP,porque aquí parece que lle importamos menos e o custe político é menor, ou a que os das pensións mínimas sexan os máis maltratados nos Presupostos”.

   
  Respecto a Deputación,o senador socialista considera que J.M.Baltar  é “o beneficiario da rede clientelar de contratación ilegal de persoal, que é a esa rede a quén lle debe ser presidente da Deputación e do Partido Popular. Él é o que é por ser fillo de quén é, grazas a unha rede de poder tecida sobre a utilización indecente das debilidades humanas e sostida co diñeiro público.Por certo non só da Deputación, no que esa rede ten proporcións que escandalizou a toda España, senón noutros moitos organismos como foi o Hospital ou Caixa Ourense”. Fidalgo considera que o problema de Baltar é que coñece a súa ilexitimidade, non nace de procesos democráticos,senón como herdeiro da “cosa nostra” ourensá.

   
  Miguel Fidalgo considera que “J.M. Baltar nunca debeu ser o herdeiro na Deputación e no Partido Popular, porque o proceso foi demasiado escandaloso, e elo ten perxudicado gravemente a provincia de Ourense,que de novo volve ser escándalo. Ademais ó herdeiro sóbralle prepotencia e matonismo e fáltalle competencia para os cargos “.

  En relación coas acusacións de Baltar,Miguel Fidalgo reitera que o único que fixo foi facer un Recurso Administrativo contra dous acordos da deputación,como fan diariamente moitos cidadáns,e polo tanto non hai nin haberá nunca ningunha solicitude “de ser fixo”,é un recurso contra un acordo de aprobar a RPT como fan sindicatos e traballadores cada vez que se aproba un documento deste tipo.

  A Fidalgo parécelle curioso que despois de perder case trinta demandas xudiciais,entre elas un ERE que afectaba a 24 traballadores, non comparecera antes como presidente da Deputación para explicar os asuntos e consecuencias desas demandas que interpuxo J.M. Baltar e que perdeu nos Tribunais.Que o presidente da deputación e do PP se aplique a responsabilidade de perder  nos Xulgados nesas 30 demandas e no ERE.

   
  Fidalgo considera o récord do cinismo que Baltar fale de enchufismo e favoritismo, quén dirixe unha institución manchada polo acceso ilegal e prevaricador de centos de axentes electorais, que ten sido obxecto de escándalo nacional, e ten danado tanto a Ourense. De récord que fale aínda teña cara para falar desto quén el mesmo ten boa parte da familia enchufada na institución que preside, na que teñen colocado os cargos e ex-cargos nos mellores postos facendo coincidir o organigrama e pedigree dos cargos no PP cos enchufes na Deputación.Quén foi e é o principal reclamo para obter tránsfugas. Quén ata se permite estar pagando nesa institución a persoa que está exercendo con dedicación exclusiva como portavoz do PP no concello de Ourense e outros.

  Nese senso, Fidalgo desminte a inxuria de Baltar dicindo que no concello de Ribadavia non traballan “ocho o nueve” familiares.Traballan dúas persoas con relación familiar de terceiro grau e que accederon as dúas con alcaldes do PP e a través de procesos de selección.

  Asimesmo desminte que accedera a alcaldía cunha moción de censura con tránsfugas.Fai 22 anos accedín a Alcaldía,despois de haber sido o máis votado nas eleccións, e deixando o cargo de deputado no Parlamento Galego,co apoio da candidatura independente que encabezaba José Sotelo, e polo tanto non lle permito que manche a memoria de persoas que non están. J.M. Baltar debería preguntarlle o seu pai, cómo quixo facer cambiar de idea a algún,nun triste episodio coñecido como o caso “das camisetas”. E cómo consegíu que os dous que continuaron coa candidatura de Independentes,unha vez elixidos, lle entregaron a Alcaldía o PP enganando a electores e cidadáns nun dos grandes casos de transfuguismo que ten realizado o seu antecesor José Luis Baltar.

  E debería ter mellores ocupacions que reescribir a hestoria de hai 22 anos.

  Baltar debería saber que esa é a razón máis importante pola que o Partido Popular en Ribadavia non levanta cabeza, por eses erros e porque os Baltar meteron a man alí intentando o control con enchufados fieis a “famiglia” e prescindindo da xente máis decente e traballadora.

  jueves, 28 de marzo de 2013

  Actividad Senado

  AQUI pode verse algunha da actividade desenrolada no Senado.

  Pregunta PREFERENTES: lo que los medios no dirán


  Pregunta sobre el número de afectados por participaciones preferentes suscritas por las cajas de ahorros gallegas e importe aproximado de las mismas. (681/000142)

  Autor: FIDALGO AREDA, MIGUEL (GPS).

   

              La señora VICEPRESIDENTA (Jiménez García): El punto primero del orden del día es la contestación del Gobierno a las preguntas.

              Doy la bienvenida al señor secretario de Estado de Economía, don Fernando Jiménez Latorre.

              Para formular su pregunta, tiene la palabra el senador Fidalgo Areda, del Grupo Parlamentario Socialista.

   

              El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señora presidenta.

              Señor secretario de Estado, traigo una pregunta reconvertida porque fue contestada parcialmente, y tengo que decir que de forma muy insatisfactoria, ya que no se daba respuesta a algunas cuestiones planteadas, como el número de afectados, etcétera, sobre una cuestión de completa actualidad.

              En Galicia ―que era la zona a la que se ceñía la pregunta―, una operación desastrosa hizo que en un país que contaba con dos cajas y varios bancos, después de la gestión de unidad del señor Núñez Feijóo, contemos con cero cajas y cero bancos, y con unas entidades que probablemente se estén preparando para que otros grupos más potentes tengan más negocio, aunque las empresas y familias dispongan de menos crédito y los gallegos cuenten con menores servicios.

              En este momento, se dice que están afectados por preferentes en Galicia aproximadamente 43 000 ciudadanos ahorradores, más los 100 000 ciudadanos que están cogidos en subordinadas. Personas que creían que tenían unos depósitos seguros, que por distintas técnicas se los han captado para invertir en operaciones ruinosas fuera de la comunidad autónoma de Galicia y que les ha llevado a la ruina. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Y el Gobierno se ha dedicado a salvar a las entidades dejando absolutamente abandonados a estos ahorradores. Unos ahorradores que han sido utilizados, en concreto en Galicia en período electoral, prometiéndoles soluciones que no llegan. Un Gobierno que es capaz de encontrar 100 000 millones de euros para salvar los grandes agujeros de la gran banca, que tiene 9500 millones para ayudar a Novagalicia Banco para entregárselo en el futuro a algún grupo, y que es incapaz de encontrar 903 millones para los ahorradores que han sido engañados con este timo de las preferentes. Por lo tanto, es necesario hacer todo lo posible para devolver esos ahorros a estas familias, a los 43 000 ahorradores con preferentes y a los 100 000 con obligaciones subordinadas de Galicia, que son personas humildes, trabajadoras, que han estado trabajando en la emigración, en el mar, en la agricultura, para ahorrar a lo largo de 40 o 50 años para asegurar unos ciertos ingresos y sobrevivir a la vejez.

              No es admisible la solución del Gobierno, no son admisibles las quitas, salvajes en el caso de las preferentes que se anuncian de hasta un 43%, y con una segunda quita, el canje de títulos, que viene a ser la versión moderna de las estampitas. Una solución que no se puede admitir que la den los mismos bancos que crearon el timo. Una solución que no está en el mercado porque en este momento en el caso de Novagalicia Banco, el FROB, el Gobierno como accionista mayoritario es el mercado. Por lo tanto no hay mercado, el Gobierno es el único mercado. Y es quien consuma esa estafa y, por lo tanto, no puede gestionar la solución. No puede reírse de los afectados, rebajarle su dinero a la mitad, decirles que lo van a cobrar el año que viene y el resto en 7 años, en estampitas que no se sabe qué valor van a tener. No es admisible. Yo le quiero reiterar en nombre de los afectados que conozco que no se va a admitir ninguna solución que no sea recuperar todo el dinero y que lo recuperen todos los estafados. Lo contrario generaría una frustración que no es soportable. No se puede seguir humillando a los ciudadanos afectados, ni vejarlos, ni tratarlos como si fueran revolucionarios. Son personas de 70, de 80 años, que a su edad no tienen que pelearse con los antidisturbios y cada día andar en manifestación.

              Es el Gobierno quien tiene que dar las soluciones que reclaman todas las administraciones públicas de Galicia, incluido el Parlamento de Galicia, que acordó hace unos días solicitar que no se hagan quitas, que se recupere la totalidad de los ahorros, asesorar y prestarle asesoramiento a los afectados, pedir todos los medios necesarios para que los mecanismos de arbitraje funcionen para recuperar todo el dinero y que se actúe con criterios conocidos y públicos. Y llegado el caso, si hubiera que responder por parte del Estado, el Estado como responsable civil de esta operación también sería justo que arbitrase los medios, en forma de indemnización o como sea. Por eso demandamos al Gobierno hoy que se comprometa a salvar a los estafados que son víctimas. Creo que la primera obligación del Estado es salvarlos, y en estos días de Semana Santa le pido que acaben por fin con el vía crucis y la crucifixión que están pasando estos ahorradores.

              Muchas gracias.

   

              El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fidalgo.

              Tiene la palabra el señor secretario de Estado de Economía.

   

              El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA y apoyo a la empresa (Jiménez Latorre): Gracias, señor presidente.

              El Gobierno es muy consciente de la situación creada por la comercialización masiva de productos de capital complejos entre pequeños ahorradores. Y el Gobierno ha estado en todo momento comprometido para evitar que se produzca una comercialización de este tipo en el futuro, buscando fórmulas que den una solución que compatibilice la mejor respuesta a los afectados con el necesario cumplimiento de la normativa comunitaria de ayudas de Estado y los planes de reestructuración y resolución, aprobados por la Comisión Europea, y el respeto de los principios de la menor carga al contribuyente en los procesos de saneamiento y reestructuración de las entidades bancarias.

              Consciente de esta problemática que, por otra parte, es heredada en la medida en que la comercialización masiva de estos productos se produjo en el pasado, se aprobó el Real Decreto−Ley 24/2012, de 31 de agosto, de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito que fue tramitado parlamentariamente como Ley 9/2012, de 14 de noviembre, introduciendo una disposición adicional decimotercera de medidas adicionales de protección del inversor. Se trata de desincentivar la comercialización masiva de estos productos introduciendo un requisito de participación de inversores mayoritarios del 50% en las emisiones. Es decir, el 50% de las emisiones de este producto deben estar suscritas por inversores profesionales, inversores especializados, lo que garantiza, de alguna forma, la seguridad y la consistencia de las emisiones. Además, exige una compra mínima de 100 000 euros en el caso de las entidades no cotizadas y 25 000 euros en el caso de las cotizadas. Adicionalmente, se incrementan los controles que tiene la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la comercialización de estos productos, exigiéndose a los suscriptores minoristas que escriban de puño y letra que han sido advertidos de la complejidad del producto y de su no idoneidad para la adquisición del mismo.

              Posteriormente, el Real Decreto Ley 6/2013, de 22 de mayo, de Protección de los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero, introdujo dos iniciativas también relacionadas con el problema de la comercialización en tramo minorista de estos productos complejos de capital. Por una parte, se creó la comisión de arbitrajes, la cual trata de hacer un seguimiento, trata de hacer propuestas de criterios para agilizar los arbitrajes, trata de establecer también una prelación o un trámite de mayor rapidez para los colectivos más vulnerables y la posibilidad de establecer criterios para que las entidades que se someten a arbitraje sigan estos criterios de resolución de los casos de mala praxis en la comercialización. Esta comisión estará presidida por la presidenta de la CNMV y vicepresidida por el Banco de España, de forma que el parlamento estará debidamente informado de los avances en los procesos de arbitraje y, en su caso, hará las propuestas que estime oportunas tanto al parlamento como para el Gobierno.

              Otro aspecto importante de este Real Decreto Ley fue el otorgar al Fondo de garantía de depósitos la capacidad de dar liquidez a las acciones de entidades que no cotizan en bolsa, con objeto de evitar una penalización adicional al hibridista que se convierte en accionista, consecuencia de los procesos de canje que han de realizarse en cumplimiento de los planes de reestructuración aprobados por la Unión Europea. Esta posibilidad de crear un mercado para unas acciones que no cotizan y que no tienen perspectivas de cotizar, de acuerdo con los planes de reestructuración aprobados en la Unión Europea, se harán a precio de mercado, de forma que será un valorador independiente el que determine el precio al que se ha de realizar esa adquisición, que, repito, la hará de forma voluntaria el titular de la acción, y habrá de cumplir, por tanto, con los criterios de reparto de carga, ayudas de Estado y no transferencias al sector privado, que establece la Unión Europea.

              En lo que se refiere a la situación en lo que a número de titulares de instrumentos híbridos se refiere, la situación de Novacaixagalicia es la siguiente: estamos hablando, antes de los arbitrajes, de 85 000 titulares minoristas de instrumentos híbridos de capital por un importe total de 1819 millones de euros, que se desglosa en 38 500 titulares de participaciones preferentes por un importe de 903 millones de euros, 5800 titulares de deuda subordinada perpetua por un importe de 58 millones de euros, y 41 000 titulares de deuda subordinada con vencimiento por un importe total de 857 millones de euros. Estas cifras han de tener en cuenta que hay varios titulares que son a su vez titulares de distintos instrumentos, con lo cual el número de afectados total es inferior a esos 85 000 millones que mencionaba al principio. Si tenemos en cuenta la participación de inversores mayoristas o de inversores institucionales en este tipo de instrumentos, llegamos a la cifra de 2374 millones de euros de instrumentos híbridos de capital de esta entidad. Si bien las entidades podían hacer canjes por acciones, en la medida en la que querían dar una salida pronta a esta situación de liquidez de inversiones previas realizadas, en el caso de las entidades que recibían apoyo público, esto no lo podían hacer de acuerdo con la normativa europea, y por eso se ha tenido que esperar a la aprobación de los planes de reestructuración para llevar a cabo los canjes en cuestión. La comisión ha sido muy estricta en la aceptación de los canjes, se ha negociado de la mejor manera posible y se ha conseguido que los canjes sean lo más generosos posibles, en la medida en la que se convertía al titular de estos instrumentos en accionista y, en consecuencia, con eso se aligeraba de forma importante la carga que finalmente el contribuyente tendría que soportar para sanear la entidad.

              Dentro de las normas y los preferentes comunitarios, hay toda una prelación de cómo se debe de soportar la carga de esos apoyos públicos, empezando, en primer lugar, por los accionistas y, a continuación, por los titulares de preferentes, después, por titulares de deuda subordinada perpetua y, por último, titulares de deuda subordinada a vencimiento. Este principio es muy estricto en la Unión Europea, basta con mencionar, por ejemplo, el rescate de la entidad holandesa SNS Real, la cuarta entidad bancaria y de seguros del país, donde los titulares de instrumentos híbridos de capital soportaron el 100% de la pérdida del valor de sus títulos.

              En lo que se refiere al resultado final de los canjes, tras el cumplimiento de los planes de reestructuración y ya con las cuentas auditadas del año pasado, los recortes que sufrirán los titulares de estos instrumentos son: del 43% para los titulares de participaciones preferentes, del 41% para los tenedores de deuda subordinada; en el caso del Banco gallego, estos recortes serán del 50% y del 39% respectivamente. Quiero indicar que se trata de recortes medios por instrumento. Cada instrumento tiene sus características en la medida en la que se tiene en cuenta el tipo de interés de la emisión y, por tanto, incluso dentro de las preferentes habrá recortes distintos, estoy hablando, por tanto, de recortes medios; y en el caso de la deuda subordinada a vencimiento, los tenedores tendrán opción de canjearla bien por acciones del banco, previo descuento correspondiente sobre el nominal, o bien canjearla por bonos o depósitos bancarios con el mismo vencimiento y con un previo descuento del nominal del 1,5% por mes hasta la fecha del vencimiento del título en cuestión. Ello hace que el recorte medio estimado para esta categoría de títulos, esté entorno al 22% para el caso de Novacaixagalicia y el 11% para el caso del Banco gallego.

              En conjunto del porcentaje medio de los instrumentos híbridos de capital, el recorte que en término medio soportarán los titulares de estos instrumentos en Novacaixagalicia está entorno al 33%. En definitiva, aquí se ha optado por tres iniciativas. Una, salvar a la entidad. La entidad tenía unas necesidades de capital muy significativas que ponían en evidencia la inviabilidad de su negocio. Era importante salvar a la entidad y garantizar su permanencia en el mercado. Otra, para los casos en los que la comercialización fuese más cuestionable, se establece un procedimiento rápido y ágil de arbitraje para permitir la recuperación de la totalidad del importe invertido por los ahorradores. Y la tercera es, en la medida en que se aplican los criterios de reparto de la carga de los planes de reestructuración para evitar o tratar de minimizar el coste para el contribuyente en el proceso de saneamiento, permitir también una solución de liquidez a aquellos que lo deseen y que prefieran esa liquidez a precio de mercado en lugar de esperar a la eventual enajenación de la entidad para obtener la liquidez de la participación en la nueva entidad adquirente.

   

              El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jiménez Latorre.

              Para réplica tiene la palabra el senador Fidalgo.

   

              El señor FIDALGO AREDA: Señor secretario de Estado, evidentemente creo que no hablamos de lo mismo. No estamos hablando de un problema de inversores que hayan tenido mala suerte en su apuesta por una inversión, estamos hablando de ahorradores estafados bajo figuras disfrazadas de inversiones; por lo tanto, no son inversores, son señores mayores que han ahorrado lo poco que han podido ahorrar 50 euros al mes, o lo que sea para tener en la vejez una tranquilidad. Personas que a sus ochenta años tiene que estar manifestándose todos los días, que tienen una gran frustración porque  a este problema no se le da solución.

              No busque disculpas ni escapatorias, ni es un problema de la Unión Europea, que ve bien el arbitraje y la posible indemnización del Estado, etcétera, ni del pasado. En Galicia, en este caso concreto, las preferentes se detectan por los ahorradores cuando les dejan de pagar los intereses, y van a la entidad y no pueden recuperar su dinero. Por cierto, ha jugado mucho a favor de esta operación el forzar una fusión inviable por parte del señor Feijoo en Galicia, que se ha dedicado mucho a intentar salvar la entidad dice él pero ningún esfuerzo en salvar a los estafados. Somos capaces de buscar 9000 millones para la entidad y no encontramos 900 millones para los estafados; por lo tanto, no hablamos de problemas financieros de inversores ni de una operación financiera.

              No sé cómo decirlo, pero los ahorradores estafados no van admitir ninguna quita, que se les rebaje el dinero al 50% y que luego el restante 50% se le de en papel a siete años; ni canjes ni cosas por el estilo. Quieren una solución para recuperar sus ahorros como una pequeña parte que, por cierto, los ha recuperado a través del arbitraje; aproximadamente, 60 000 han recuperado una pequeña parte. Es verdad que más bien en período electoral que ahora que está absolutamente congelado. Hay vías para resolverlo y el Gobierno debería aplicarse porque tiene mecanismos, poder y potencialidad para resolverlo, y, además, en concreto, Caja Galicia es del Gobierno, que es el FROB, y es el accionista mayoritario de esta entidad. Por lo tanto, no nos hable de soluciones a un problema financiero, háblenos de soluciones a personas que han sido engañadas. Evidentemente, la frustración que estamos creando con dilatar una solución que habrá que hacer algún día de una forma o de otra, está poniendo en riesgo serio la convivencia en Galicia y la paz social que todos merecemos y que merece también, incluso, el propio sistema financiero gallego.

              Muchas gracias.

   

              El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Fidalgo.

              Les rogaría a todos cierta moderación en el uso de calificativos que tienen transcendencia jurídica; es decir, cuando hablamos de estafa, la estafa tiene un contenido jurídico que mientras no está demostrada no existe, se puede hablar de engaños. Hay terminología política que permite que tengamos la libertad de expresión adecuada y correspondiente a la Cámara, y hay otra terminología que tiene transcendencia jurídica que yo creo que excede de esa capacidad de libertad. Simplemente pido moderación en el uso de este tipo de expresiones.

   

              El señor FIDALGO AREDA: Señor presidente, no le admito la corrección en una cuestión que, desde luego, maneja y toca a representados míos, ya que tengo la obligación de expresar aquí fielmente el sentir que tienen.

   

              El señor PRESIDENTE: Sí, senador Fidalgo, usted puede expresar el sentir que pueda tener alguna persona, pero en aras de un entendimiento parlamentario lo que tiene transcendencia jurídica, tiene transcendencia jurídica, y lo que no debe tener transcendencia jurídica, no hay que dársela. Simplemente, le pido moderación en las expresiones, que no vayan más allá de lo que es la libertad de expresión que en las propias Cámaras debemos tener. Perdón por esta interrupción.

              Tiene la palabra el secretario de Estado.

   

              El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA (Jiménez Latorre): Gracias, presidente.

              En esa misma línea, efectivamente, el  organismo que vigila el cumplimiento de la comercialización de este tipo de productos es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La comisión ha hecho su seguimiento y ha hecho su valoración; cuando ha identificado casos de mala práctica, los ha sancionado. Lo que ha hecho con el arbitraje es un esfuerzo muy significativo para dar una solución rápida cuando ha habido una mala práctica en la comercialización de estos productos; para dar en los casos más llamativos, bien sea por la edad del titular, por su nivel cultural, por su nivel de renta, una solución rápida para la recuperación de esa inversión, asumiendo la entidad todo el coste de la pérdida que debe soportar para sanear la entidad financiera. Todo esto debe hacerse dentro de la normativa europea de ayuda al Estado ahí hay unos límites, con independencia de si consideramos que es el contribuyente y no el titular de un instrumento de capital el que debe soportar las pérdidas de las inversiones; esa es una cuestión en la que la Unión Europea y la ortodoxia, respecto de los saneamientos bancarios, están claramente a favor de que no sea el contribuyente el que deba soportar esos costes, y  esos son los equilibrios que se han alcanzado.

              El Gobierno es muy consciente de este problema y ha tratado de poner en práctica cuantos instrumentos dentro de la normativa europea están disponibles para dar la mejor solución a los casos más llamativos, y no estamos hablando de siete años. A lo  mejor la confusión de los siete años viene dado por el hecho de que es el sistema financiero al que se le está pidiendo que también soporte y ayude a solucionar la cuestión de la ausencia de un mercado para los preferentistas que se han convertido en accionistas de entidades que no cotizan, estos sí que deberán hacer una aportación extraordinaria al Fondo de Garantía de Depósitos durante siete años; pero el preferentista que quiera recuperar la liquidez de sus acciones podrá hacerlo de forma inmediata. Por tanto, se da una solución que si la comparamos, como he comentado, con las soluciones en el caso holandés y otros Estados miembros, es satisfactoria para la magnitud de los problemas a los que se enfrentaba el banco en cuestión.

              Muchas gracias.

  sábado, 29 de diciembre de 2012

  BALANCE 2012

  Comparecemos ante os Medios para facer Balance do ano 2012 .Dar conta da labor parlamentaria no Congreso e Senado dos representantes socialistas da provincia de Ourense.
  Como senador tiven intervención no Pleno en 20 asuntos, e en Comisión en 68 casos.
  Confeccionei e defendin 7 mocións e participei en outras 7.Formulei 2 interpelacións a ministros.Asimesmo formulei 383 Preguntas.
  Todo elo como portavoz de medio ambiente, pero sobre todo como representante de cidadáns da provincia.
  Na web senado pódese ver os asuntos levados ó Senado e ler ou oir as intervencions.

  jueves, 20 de septiembre de 2012

  FORA DE COBERTURA...POR CAMPAÑA ELECTORAL

  O adianto electoral de Feijoo ,fai que teña que facerme cargo de responsabilidades que dificultarán a miña presenza neste blog.
  O PSdeG liderará o Cambio en Galicia. Traballaremos cos galegos que ansían un futuro diferente.Nun reparto de cargas e beneficios máis xusto.

  martes, 31 de julio de 2012

  GOLPE DE FEIJOO

  La derecha siempre vuelve a lo mismo. Lo suyo es dar golpes.Ahora Feij00 lo intenta modificando a su conveniencia el reparto y asignación de escaños por provincias.Lo nunca visto. Este es el personaje con menos escrúpulos que he conocido. Los que vivimos aqui sabemos de su cinismo.Hoy La Region, con valentía de agradecer,cuenta un episodio (gasta el doble en sus asesores de lo que pretende recortar en representantes del parlamento)
  Los que hemos construído la democracia, nuestro autogobierno,las instituciones democráticas...desde cero.Algunos ,muchos quizá, que están en el PP hoy deberían hacer lo posible para evitarlo.Está en sus manos.Porque lo que haga este personaje,que en la historia gallega será sólo un mal recuerdo,lo que haga lo condicionará todo.No será bueno.Será la ruptura entre quienes construyeron democracia en Galicia.

  (Creo que es mi primer post en lengua castellana)

  miércoles, 18 de julio de 2012

  sábado, 14 de julio de 2012

  CURSO Plan Dinamización Agrupacións Locais

  Iste fin de semán continuamos co Curso DINAMIZACION AGRUPACIONS LOCAIS.
  Nesta fase ,a Escola de Formación do PSdeG traballa con 16 agrupacións,de diferentes comarcas, que participan no programa de Dinamización da Agrupación Local.
  Neste caso aparte dos nosos monitores-as estarán  Conchi Saugar e José M.Morcillo da Escola Jaime Vera.
  As agrupacions participantes comprométense a por en marcha un Plan Local de Dinamización que será obxeto de seguimento e avaliación.
  En setembro proseguiremos con outras tantas agrupacións.

  miércoles, 11 de julio de 2012

  FRAUDE DO PP

  O Partido Popular anuncia novos golpes a economía da xente do país.
  Recorte nas axudas os parados, con insulto incluído(para que busquen empleo)..con aplausos dos que aproban a medida.Seguro que moitos parados afectados os votaron ou se quedaron na casa en novembro.
  Recorte nas axudas ós dependentes.
  Acelerar o retraso na xubilación.
  Supresión da paga extra os mileuristas traballadores públicos.
  Suba do IVA ata o 21%.
  ................
  Eso sumado a suba da auga,da electricidade. A pagar os medicamentos.A suba das matrículas.O pago dos libros.A supresión de deducións...
  Por eso digo que estas medidas do PP que lle fan dano á xente...en Ourense matan a provincia.
  Aquí danar ós traballadores públicos, quitarlle diñeiro ós xubilados e parados...retraer o consumo dañando o comercio e ó turismo,a hostelería...fai que aquí lle toque a todos.Fai imposible que a provincia sobreviva.
  E curioso...aquí o P.P. tén amplo apoio (cada vez menos..) en cada elección. Por eso dígolle ós que votaron PP ou se quedaron na casa....que lle pidan contas a quén votaron.
  Que lle digan que paren esto. Que o Venres 13 non aproben o que van facer. E que na tramitación non lle dén apoio. E que nas Autonómicas lle digan:  FEIJOO VAITE PRA CASA. ..Por traición.

  Nota: espero que o PP non utilice ó Rei levando a ese Consello de Ministros...e que o Rei NON VAIA.
  Sería a perda da condición de o Rei do Pobo.

  miércoles, 27 de junio de 2012

  COMISION FOMENTO Senado: preguntas de Ourense

  Hoxe celebramos sesión da Comisión de Fomento do senado.
  Nela farei 16 Preguntas diferentes (algunhas escritas non contestadas adecuadamente) con diferentes asuntos de Galicia,en boa parte de Ourense. Dende a estación do AVE, ata o prezo e servizo de Tren...Dende a A56 (autovía a Lugo) e Variante Norte da cidade, a A76 (Ourense a Ponferrada),o rebaixe peaxe AP53 (Santiago)...Un repaso 6 meses despois.
  http://www.senado.es/canal_senado/agenda/agcanal_26_2012.htm

  domingo, 24 de junio de 2012

  VALORACION Cumio RIO+20

  Hoxe reunirémonos en Madrid  con Rubalcaba e as principais organizacións ecoloxistas de España.
  Faremos unha valoración das Conclusions do Cumio de Nacions Unidas para o desenrolo Sostible.

  martes, 19 de junio de 2012

  Senado e Dignidad

  Onte defendín no pleno do senado o Veto ó Presuposto do ministerio no apartado de Medio Ambiente,Cambio Climático e pesca no nome do Grupo Socialista.
  Hoxe viñeron ver a votacion da Enmenda 1845...as mulleres da Mina.
  Con moita dignidade estiveron no Pleno,encheron de dignidade o Senado.Reclamando o cumprimento dos compromisos coas suas comarcas na transición dun tema problemático, esixindo vida para os seus mentras se fan os cambios.O grupo socialista despedíunas cun aplauso caluroso e solidario.Con tímidas bágoas en moitos de nós.

  sábado, 16 de junio de 2012

  OS PRESUPOSTOS NO SENADO

  A próxima semán chegan para debate no Senado os Presupostos do estado 2012.
  Virán acompañados da Reforma Laboral e outras propostas do Goberno PP.
  Será un Pleno longo.Do luns 18 ata a noite do xoves 21 (ou 22 )...

  jueves, 14 de junio de 2012

  COMISION MEDIO AMBIENTE: 11 Preguntas, maioría de Ourense

  Hoxe celebramos sesión da Comisión de Medio Ambiente no Senado.
  Comparecencia sobre Río +20, o Cumio de Nacions Unidas sobre un novo modelo mundial basado na Sostenibilidade.O futuro do mundo a debate,Nos próximos días.En Río de Janeiro.
  A orde do día complétase con 11 Preguntas,todas miñas.Moitas referidas a asuntos da provincia de Ourense: verquidos dos polígonos ó Barbaña, nova Edar de ourense, a Sede da confederación hodrográfica do Miño,o plan hidrolóxico da conca Miño-Sil, o centro de Interpretación dos Parques Naturales de Galicia en Ourense...Todos proxectos iniciados polo anterior goberno socialista e que non queremos que se paren ou aparquen.A provincia non pode tolerar máis freos dos que os tempos xa nos teñen causado.

  viernes, 1 de junio de 2012

  DIA MUNDIAL MEDIO AMBIENTE: DEFENDENDO NO SENADO

  O próximo martes,día 5, celébrase o Día Mundial do Medio Ambiente.
  Eu celebrareino da mellor forma: defendendo no pleno do Senado a Moción consecuente da Interpelación que formulei ó Ministro no pasado Pleno.

  miércoles, 30 de mayo de 2012

  SENADO: Presupostos e PCP

  Luns: aprobaremos despois de meses de traballo un Texto Conxunto sobre a PCP, sobre o Regulamento,a Organizacion de Mercados e o novo FEMP.
  Martes: participo nas Comparecencias sobre Presupostos 2012,na Secretaría de Pesca e os correspondentes a Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
  Aproveitarei para reunions cos Colectivos Ecoloxistas. Tamén traballarei en cuestions relacionadas coa programacion da Escola de Formación.

  domingo, 20 de mayo de 2012

  Pleno Senado: Interpelación Medio Ambiente

  Semán no Senado.
  Reunión Grupo.
  Comisión Mixta Unión Europea,esta vez no Congreso.
  Pero a actividade de máis dedicación será a INTERPELACIÓN ó Ministro sobre as políticas do Goberno en materia de Medio Ambiente.
  As Politicas Ambientais sofren un severo retroceso, con perda de conquistas como o carácter pública da Costa, da Auga...nos que se anuncian medidas de mercadeo privado.Andan cun argumento de que o medio ambiente é un freno para o desenrolo. Xusto o contrario do que pensa Europa e o mundo avanzado. O Medio Ambiente é a oportunidade de un novo modelo de crecemento, a sostenibilidade e imprescindible na xestión do desenrolo.
  Un repaso xeral as políticas que afectan ó medio natural que tén amenazas cada Venres de Consello de Ministros. Recentemente nun Decreto Ley,evitando participación pública e consenso coas administacions e sectores, modificaron 4 Leis diferentes.
  Hai un AXUSTE AMBIENTAL do goberno do PP.
  Europa está preocupada por estas contrareformas.

  lunes, 14 de mayo de 2012

  EXECUTIVA GALEGA en Pontevedra

  Hoxe temos reunión da Executiva Galega, descentralizada,en Pontevedra.
  Pola miña parte explicarei o Plan da secretaría de Formación e a nova etapa da Escola de Formación do PSdeG.
  O venres estiven na reunión federal en Madrid para coordenar as actuacions das Federacions do partido en materia de Formación.
  Na web do PSdeG pódese ver a Enquisa a militantes e cadros sobre a demanda de cursos, así como de monitores voluntarios a colaborar.

  lunes, 7 de mayo de 2012

  Semá intensa no SENADO

  Nesta semá agarda traballo intenso no Senado.
  Entre as actividades nas que interveño:
  -Luns pecharemos a ponencia para formalizar unha posición común a proposta da Comisión de agricultura e Pesca do Senado sobre os intereses de España na elaboración pola Unión Europea da PPC (Politica Pesqueira común),FEMP (Fondo Europeo Maritimo Pesqueiro) e a Organización de Mercados.
  -Pola tarde debate sobre un plan de Acuicultura.
  -Martes: Pleno do Senado no que intervirei sobre unha Proposta que espero consensuar sobre as actividades de pesca-Turismo.
  -Tamén estarei na Comisión da Unión Europea da que formo parte.Entre outras cousas falaremos da instalación de peaxes en Portugal.
  En outras moitas actividades. xa vendo os Presupostos 2012.

  sábado, 5 de mayo de 2012

  De Boda: Lalo e Susana.

  Hoxe xuntarémonos para festexar a boda de Susana (concelleira en Ourense) e Lalo (ex presi Casa Xuventude e fai de todo electoral).
  Hoxe tamén fai 33 anos da miña.nosa,boda,

  viernes, 4 de mayo de 2012

  FEIRA DO VIÑO

  O alcalde Marcos Blanco abriu unha costume pola que cada ano é un ex-alcalde de Ribadavia o que inaugura a Feira do Viño do Ribeiro.
  Iste ano tocaríalle a Javier de Burgos que foi o 2º da época democrática actual (1983).
  Razóns de saúde,dada a avanzada idade, fai que a última hora lle fagan o encargo a quen foi o 3º.
  E ise fun eu. En 1987, cumplindo 31 anos. un rapaz vamos.
  Hoxe cumprirei ese encargo con moita honra.

  jueves, 26 de abril de 2012

  Senado:Moción Confederación Miño

  A Comisión de Medio Ambiente aprobou a nosa Moción sobre a Confederación Hidrográfica Miño-Sil,con lixeiros matices incorporados polo Pp.
  No acordo demandase ó Goberno:
  - manter a estructura da Demarcación Miño-Sil(que non se modifique ou suprima vamos), logro histórico co goberno socialista.
  -que se aprobe xa o Plan Hidrolóxico que o goberno socialista deixou culminado (despois de tantas exposicions públicas, consenso dos Temas Importantes,aportacions de institucions,sindicatos,regantes,empresas...,reunions, estudos técnicos, estudos ambientais...).Por certo o Pp recoñoce que só queda o informe do Consello Nacional de Augas e o Consello de Ministros.
  -que se impulse a Sede da Confederación en Ourense, no solar cedido polo Concello a través do convenio firmado co anterior goberno e o proxecto singular .Esto suporá a consolidación da Confederaión en Ourense e unha atención digna que agora se presta en tres dependencias dispersas pola cidade.

  miércoles, 11 de abril de 2012

  lunes, 9 de abril de 2012

  COMPARECENCIA Comisión Medio Ambiente

  Hoxe o Ministro comparece na Comision de Medio Ambiente do Senado, para explicar as liñas xerais do seu Ministerio en materia de Medio Ambiente e Cambio Climático.
  Intentaremos que se continue o programa oculto do PP para desmontar as politicas de protección do medio ambiente.
  Hoxe tocou madrugón...E espera unha semán intensa en Madrid.
  Hoxe Comparecencia do Ministro.
  O Martes Pregunta no Pleno sobre os Incendios.
  O Mercores debate dunha Moción no pleno sobre a planificación hidrolóxica.

  miércoles, 4 de abril de 2012

  VALORACION PRESUPOSTOS 2012

  Hoxe farei a valoración dos Presupostos Xerais 2012, os primeiros de Rajoy presidente.

  O PP dixo unha cousa nestes anos, traballou en contra dos intereses xerais, e agora fai o contrario...xusto todo o contrario...

  Non iba favorecer o despido, e coa reforma suprime tódolos dereitos conquistados en moitos anos e convirte ós traballadores en servos dos empresarios,donos e señores de vidas e facendas.

  Non iba sobir impostos, e fíxo unha suba no IRPF que fai que os que teñen a renda transparente(nóminas) paguen máis,mentras fai unha amnistía para os defraudadores.

  Iba respetar as pensións e iste ano cobrarán menos que o anterior, e as mínimas que tanto subiron cos socialistas (e máis que o precisan) tamén baixarán.

  Baixan becas (agora serán discrecionais),quitan a axuda a emancipación dos xóvenes.

  Conxelan os salarios dos traballadores públicos e encima crean a posibilidade de que sean despididos.Recortan as axudas ó rural. Apoian os copagos.Deixan de axudar a investigación e innovación, as enerxías renovables...o que é futuro.E pretenden privatizar as costas, enchélas de cemento e convertilas en acceso restrinxido.

  Acaban cos dereitos da muller,cos plans de igualdade nas empresas.Terán que escoller entre ser nais ou traballar.Quitan garderías.

  Retrasan e paralizan a aplicación da Lei de atención a dependencia.Moitas familias volverán anos atrás en moitas facetas e dereitos da súa vida.Todo coa disculpa da crise que os seus amigos,especuladores,criaron para ser máis ricos.Vamos a un grave aumento nas desigualdades.

  ...Aquí na provincia nada vai mellor.

  Os proxectos e compromisos anteriores segurán conxelados.Tódolos proxectos parados,aparcados.

  A autovía a Lugo (A56) (agora o problema non é por onde entra senon que non avanza), a Autovía a Valdeorras-Ponferrada (A76)(agora o problema non é se vai por Trives ou por abaixo senon que non se fai) ETC.

  O único proxecto con dotación na Provincia é os 701 millons para o AVE Galicia-Madrid.Despois de que só queda por facer tramos na nosa provincia tén que ser aquí onde se poñan as partidas.Que son iguais para nós coma as que se puxeron en Pintevedra ou Coruña para a vía a santiago, ou igual para nós que as que se puxeron en Zamora cando se facían os tramos a Zamora,A Puebla de Sanabria ,ou a Lubián.Evidentemente os tramos licitados hainos que ir pagando cando se rematan as obras (pasan varios anos dende que se contratan).

  Dos 13.000 millons de euros que pode custar a Alta velocidade entre Madrid e Santiago.Quedan uns 3.000 por pagar, dos que a metade xa están licitados ou contratados, que son os 100 km da nosa provincia.Por certo o PP pedíu que non se licitase a maior adxudicación antes das Eleccions Xerais (mais de 2.000 millons), que sería a colocación da vía e electrificación entre Olmedo e Ourense.E así se fixo. O Ave chegará xa a zamora no 2012, a Puebla de Sanabria final do 2013.

  A mala nova é que por primeira vez nun documento do Estado consta o retraso do remate da liña de Alta Velocidade (2016).

  Bueno, do que saia nos Medios porei enlace aquí....

  martes, 3 de abril de 2012

  OS LUMES NO SENADO

  No próximo Pleno do Senado levaremos o temas dos lumes forestais que asolan moitas partes de España, e de Galicia de novo dun xeito especial.


  O pasado mes de Octubro fomos noticia porque arderon os mellores espazos da provincia coa total pasividade do goberno de Feijoo.Repitese os danos.Nin se fai nada por prever, por cambatílos nin por correxir e compensar polos danos que causan.

  jueves, 29 de marzo de 2012

  EXITO DA FOLGA XERAL

  A movilización contra a Reforma Laboral do PP foi un éxito en españa,en Galicia e en Ourense. Aquí foi cecáis a maior manifestación que se recorda na provincia. O motivo o merece,porque é o maior recorte de dereitos laborais,que nos leva ós tempos de branco e negro.

  miércoles, 21 de marzo de 2012

  Parlamento Europeo:Interparlamentaria Comision Medio Ambiente
  Participo na reunión Interparlamentaria da Comisión de Medio Ambiente do Parlamento Europeo.
  Participo representando os socialistas españois e apoiando os traballos preparativos para o Cumio das Nacions Unidas pola Sostenibilidade, coñecida como Río + 20.


  Pola mañan falaremos sobor do Marco Institucional paras o desenrolo sostible, co presidente da Comisión de M.Ambiente do Parlamento Europeo e coa Presidenta do Parñamento danés como oradores principais.


  Pola tarde entre outros o Comisario Europeo Janez Potocnik, trataremos sobre unha Economía Verde no contexto do desenvolvemento Sostible.


  Os parlamentarios nacionais dos países da Unión Europea traballaremos nunha posición común cara as negociacions do Cumio Río +20.